APIA: termene prelungite pentru depunerea Cererilor de plată/ajutor de stat în domeniul împăduririi

0
690

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data de 15 iunie 2020 inclusiv, se prelungesc fără aplicarea de penalități, sesiunile de depunere a Cererilor de plată pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, astfel:
– sesiunea 1/2016 – anul I, II și III de angajament;
– sesiunea 2/2017 – anul I și II de angajament;
– sesiunea 3/2018 – anul I de angajament.
Anunţurile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt publicate pe site-ul instituţiei
www.apia.org.ro. Cererile de plată trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate și criteriile specifice detaliate în Ghidurile Solicitantului.
Totodată, precizăm că beneficiarii pot depune formulare de modificare a cererilor de plată, fără penalități, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, respectiv până la data de 10 iulie 2020, cu aplicarea unei reduceri de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă, cererea de plată, respectiv formularul de modificare a cererii de plată, ar fi fost depus până la data de 15 iunie 2020 inclusiv. (comunicat APIA)