APIA: până pe 2 mai se depun cererile pentru ajutorul de stat acordat crescătorilor de animale

0
98

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, până la data de 02 mai 2018 inclusiv, se depun Cererile de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor, conform prevederilor HG nr. 1179/2014, cu modificările și completările ulterioare. Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului. Menționăm că cererile completate de către solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale trebuiesc avizate de către Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) și vor fi însoţite de următoarele documente:
a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislaţiei în vigoare;
b) acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, eliberată de ANARZ;
c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, avizată de ANZ, care va cuprinde:
– denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de
identificare a întreprinderii la APIA, numărul contractului de prestări servicii încheiat între
prestator şi beneficiar, rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de
angajaţi şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menţiona „întreprindere
nou-înfiinţată”;
d) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de
determinare a calităţii genetice a raselor de animale sau adeverinţă eliberată de ANZ, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
e) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.
Reamintim că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are PROGRAM NORMAL
DE LUCRU în zilele de 30 aprilie şi 01 mai 2018, cu recuperarea timpului lucrat, în
condiţiile legii. (Sursa: Serviciul Relații cu Publicul și Comunicare al APIA)