Anul școlar 2023-2024 începe pe 11 septembrie și va avea 36 de săptămâni. Se menține împărțirea pe module, cu mai multe perioade de vacanță

0
438

Anul școlar 2023-2024 începe pe 11 septembrie 2023 (mai târziu decât anul trecut), are o durată de 36 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 21 iunie 2024. Ministerul Educației a menținut împărțirea pe module – 5 la număr – cu vacanțe intercalate. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024. Elevii de clasa a VIII-a vor avea 35 de săptămâni și vor încheia cursurile pe 14 iunie 2024. Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024. De asemenea, pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Iată, mai jos, calendarul oficial al anului școlar 2023-2024:

• Cursuri: 11 septembrie 2023 – 27 octombrie 2023.
• Vacanță: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023.
• Cursuri: 6 noiembrie 2023 – 22 decembrie 2023.
• Vacanță: 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024.
• Cursuri: 8 ianuarie 2024 – 9/16/23 februarie 2024.
• Vacanță: o săptămână, în perioada 12 februarie 2024 – 3 martie 2024. În acest caz, conform deciziei Inspectoratului Școlar Județean, elevii din Vrancea vor termina modulul 3 pe 16 februarie, iar vacanța ”de schi” va fi în perioada 19-25 februarie.
• Cursuri: 26 februarie 2024 – 26 aprilie 2024.
• Vacanță: 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024.
• Cursuri: 8 mai 2024 – 21 iunie 2024.
Cât privește programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, urmează ca unitățile de învățământ și inspectoratele școlare să stabilească perioadele, în intervalul 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024.