Angajări temporare la DSP Vrancea

0
929
Direcția de Sănătate Publică Vrancea anunță ocuparea pe perioadă determinată, fără concurs, a următoarelor posturi:
A. Funcţii contractuale de execuţie
– Departament supraveghere în sănătate publică – Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile:
* 2 posturi asistent medical principal igienă şi sănătate publică
* 10 posturi asistent medical debutant igienă şi sănătate publică sau generalist
– Departament supraveghere în sănătate publică – Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile – Colectiv produse antiepidemice:
* 1 post farmacist
– Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică- Diagnostic microbiologic:
* 1 post medic specialist medicină de laborator
* 2 posturi biochimist specialist
* 2 posturi îngrijitoare
– Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică-Chimie sanitară şi toxicologie:
* 1 post chimist specialist; 1 post chimist.
B. Funcţii publice de execuţie
– Serviciul control în sănătate publică – Compartiment inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă: 1 post referent cls. III gradul profesional superior.
Condiţii specifice:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea igienă şi sănătate publică;
– adeverinţă de asistent medical principal specialitatea igienă şi sănătate publică;
– minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
* 1 post inspector cls. I gradul profesional superior
Condiţii specifice
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă specializarea inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism; minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Detalii pot fi obținute accesând următorul link: