Angajări la Primăria Mărășești: 4 posturi scoase la concurs

0
990

Primăria Mărășești a scos la concurs patru funcții, pentru angajare prin concurs pe perioada nedeterminată. Aceste sunt:

Şofer
Primăria Orașului Mărășești, Județul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de şofer, treapta I în Serviciul Public Local transport persoane prin curse regulate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
studii: cel puţin studii gimnaziale;
permis conducere categoria D;
certificat/atestat pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de persoane;
vechime în specialitate şofer de 3 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
12 decembrie 2016: termen limită de depunere a dosarelor;
22 decembrie 2016, ora 9.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Detalii

Auditor principal
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mărăşeşti, judeţul Vrancea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
cunoştinţe operare calculator dovedite prin atestat/certificat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
16 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Detalii

Inspector și referent (2 posturi)

Primăria Orașului Mărășești, Județul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:


inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Impozite și Taxe;
referent, clasa III, grad profesional debutant – Biroul Achiziţii, Informatică, Management Proiecte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Impozite și Taxe:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau administraţie publică.
referent, clasa III, grad profesional debutant – Biroul Achiziţii, Informatică, Management Proiecte:
studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
12 decembrie 2016, ora 09:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Detalii

Sursa: POSTURI.GOV.RO