Angajări la IPJ Vrancea, pentru personal contractual

0
931

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, Cezar Bolliac nr. 12, organizează concurs/ examen pentru încadrarea, prin recrutare din sursă externă, a unor posturi vacante de execuţie, personal contractual, respectiv:

-referent II -IA la Compartimentul Sistematizare , control tehnic, legalitatea transporturilor și suport din cadrul Serviciului Rutier;

-referent II – IA la Compartimentul Secretariat, documente clasificate și arhivă din cadrul Biroului Ordine Publică– Poliția Municipiului Focșani;

-muncitor calificat  IV-I (instalator tehnico-sanitar) la Compartimentul Administrarea  patrimoniului imobiliar din cadrul Serviciului Logistic – IPJ Vrancea;

-operator, controlor date III-I la Compartimentul Sistematizare, control tehnic, legalitatea transporturilor și suport din cadrul Serviciului Rutier;

– muncitor calificat IV-I (electrician auto) la Compartimentul Exploatare și reparații auto din cadrul Biroului Tehnic al  Serviciului Logistic – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea;

muncitor calificat IV-I (mecanic auto) la Compartimentul Exploatare și reparații auto din cadrul Biroului Tehnic al  Serviciului Logistic – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea;

două funcții de personal contractual-îngrijitor : la Compartimentul Administrarea patrimoniului imobiliar din cadrul Serviciului Logistic – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea (locul desfășurării activității va fi în localitatea Soveja) respectiv la Compartimentul Deservire din cadrul Poliției Orașului  Odobești – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea.

Înscrierea candidaţilor se face personal la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, situat în municipiul Focşani, strada Cezar Bolliac nr. 12, judeţul Vrancea, Serviciul Resurse Umane, telefon 0237/207111 sau 0237/207114, până la data de 25.10.2021 (inclusiv), în zilele lucrătoare, de luni până joi, orele 10:00-12:00 şi 13:00-15:00 şi vineri orele 10.00-12.00, pe bază de dosar de recrutare. Pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea se regăsesc informațiile complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitatea de desfășurare a concursurilor, în secțiunea Carieră/Posturi scoase la concurs.

link https://vn.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se pot obţine la Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea– Serviciul Resurse Umane, la telefon 0237207111 sau 0237207114 de luni până joi, orele 10:00-12:00 şi 13:00-15:00 şi vineri orele 10.00-12.00. (IPJ Vrancea)