Angajări la Centrul Nr. 8 Domenii și Construcții” Focșani

0
332

Unitatea Militară 02542 („Centrul Nr. 8 Domenii si Constructii” Focsani) organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de personal civil contractual, de referent de specialitate debutant/studii superioare, fără vechime în specialitatea studiilor. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Studii de specialitate: toate domeniile de licență din domeniile fundamentale de științe inginerești, știința mediului;
 2. nivelul de acces la informaţii clasificate este SECRET, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
 3. fără vechime în specialitatea studiilor;
 4. cunoştinţe de operare /programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: Operare programe editare texte, nivel Mediu;
 5. disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe întreg teritoriul naţional, după caz;
 6. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 7. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
 8. încadrare în condiţii de muncă – normale;
 9. abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres;
 10. capacitate managerială de a coordona factorii implicaţi în derularea obiectivelor pentru care este numit manager de proiect, astfel încât obiectivele să fie implementate fără sincope şi la timp, conform graficului de implementare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 iunie 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 iunie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 28 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

De asemenea, Unitatea Militară 02542 Focşani organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal civil contractual, după cum urmează: șef birou, gradul II; referent de specialitate, gradul III; șofer I. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• șef birou, gradul II
1.studii superioare de lungă durată cu licenţă, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole sau arhitectură, sau instalaţii pentru construcţii.
2. vechime în proiectarea construcţiilor / instalaţiilor aferente construcţiilor de minim 5 ani;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
4. 5 ani – vechime în specialitatea studiilor;
5. Cunoştinţe de operare /programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: Operare în Office, WINDOWS – nivel Avansat; Autocad/Arhicad – nivel Avansat;
6. limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Limba engleză, nivel Mediu;
7.disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe întreg teritoriul naţional, după caz;
8. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
9. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
10. încadrare în condiţii de muncă – normale;
11. abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.
12. capacitate managerială de a coordona factorii implicaţi în derularea obiectivelor pentru care este numit manager de proiect, astfel încât obiectivele să fie implementate fără sincope şi la timp, conform graficului de implementare.

• referent de specialitate, gradul III
1. Studii superioare de lungă durată cu licență, în una din specialităţile: geografie, specialitatea cartografie; inginerie topogeodezică, toate specialitățile; mine, petrol şi gaze, specialitatea topografie minieră; inginerie civilă, specialitățile : căi ferate, drumuri şi poduri, îmbunătățiri funciare şi dezvoltare rurală, construcții civile, industriale şi agricole, inginerie urbană şi dezvoltare regională, amenajări şi construcții hidrotehnice; drept administrativ.
2. vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este SECRET, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
4. cunoștințe de operare /programare pe calculator şi nivelul de cunoaștere: Operare în Office, WINDOWS, AUTOCAD – nivel MEDIU;
5. limbi străine şi nivelul de cunoaștere: limba engleză, nivel mediu;
6. disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe întreg teritoriul naţional, după caz;
7. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
8. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
9. încadrare în condiţii de muncă – normale;
10. abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistență la stres;

• șofer I – studii
1.Absolvirea cu diplomă a unei şcoli profesionale în domeniul auto sau a liceului cu diplomă de bacalaureat sau certificat de calificare mecanic auto.
2. Vârsta minimă reglementată de prevederile legale:18 ani;
3. Să aibă minim trei ani vechime în meseria de şofer şi să deţină permis de conducere categoriile BE, CE, valabil;
4. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”
5. disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe întreg teritoriul naţional, după caz;
6. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
7. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
8. încadrare în condiţii de muncă – normale;
9. comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 iunie 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iunie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 01 iulie 2019, ora 11:00: proba interviu.