Angajări din sursă externă la Inspectoratele pentru Situații de Urgență din țară

0

ALEGE SĂ TE ALĂTURI SALVATORILOR DE PROFESIE

IGSU demarează procedura de recrutare, prin încadrare directă, pentru 198 de posturi existente la nivel național. Din totalul acestora, 121 sunt pentru ofițeri, 72 pentru subofițeri și 5 pentru personalul civil. Posturile sunt alocate conform necesarului de personal, iar repartizarea acestora este următoarea:

13 posturi la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență:
 prevenire situații de urgență
 analiză și coordonare intervenții
 logistică
 achiziții publice
 resurse umane
 financiar
 juridic
 informare și relații publice

185 de posturi la 41 de inspectorate pentru situații de urgență, Baza pentru Logistică a IGSU, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, Baza de Reparații a Tehnicii de Intervenție Dragalina și depozitele de rezerve proprii Mizil, Șinca Veche și Tecuci, însumând:
46  comunicații și informatică
42  prevenire situații de urgență
22  logistică
22  financiar
21  resurse umane
12  achiziții publice
 juridic
 educație fizică (instructori sportivi)
 conducători auto

Cererile de înscriere pot fi depuse, în perioada 03 – 10 ianuarie 2018, la structurile de resurse umane din cadrul unităților organizatoare, iar dosarele de recrutare necesare participării la concurs, până la data de 26 ianuarie 2018. Examenul va fi structurat pe două componente constând în susținerea unor probe eliminatorii la educație fizică – prin parcurgerea traseului aplicativ, respectiv a testului scris de verificare a cunoștințelor.

Facem precizarea că toți cei care doresc să urmeze o carieră militară și dețin competențele aferente posturilor vacante enumerate mai sus pot consulta site-urile celor 47 de unități beneficiare sau pot opta pentru obținerea informațiilor de interes prin accesarea website-ului IGSU –www.igsu.ro, secțiunea “Anunțuri”. Acestea fac referire la graficul derulării concursurilor, modalitățile de înscriere și participare, condițiile de recrutare, probele de selecție și criteriile de departajare a candidaților. (sursa: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)