Amenzile aplicate de Direcția de Cultură proprietarilor caselor monument lăsate de izbeliște, diminuate sau anulate de judecători

0
22

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a câștigat, definitiv, procesul civil privind amenda aplicată SC DIVERSIS SA – proprietarul monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B- 06412 – Școala Comercială, situat în mun. Focșani, str. Cotești, nr. 17, jud. Vrancea. De asemenea, instanța de fond a diminuat amenda aplicată de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în cazul proprietarului monumentului istoric Gara Odobești – CNCF CFR SA București-Sucursala CREIR – CF Galați, iar instanța de apel a anulat amenda aplicată în cazul proprietarilor monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B-06415 – Casa Macridescu din mun. Focșani, str. Cuza-Vodă, nr.4, jud. Vrancea. Mai jos găsiți detaliile despre cele trei litigii în care Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea este parte.

***

Prin sentința civilă nr. 3168/27.04.2017, Judecătoria Focșani, a admis în parte plângerea contravențională a petentei CNCF CFR SA BUCUREȘTI-SUCURSALA CREIR-CF GALAȚI – proprietar al monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B-06530 – Gara Odobești, situat în orașul Odobești, str. Caporal Diea, nr. 15, jud. Vrancea –  dispunând modificarea procesului – verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea.

 Astfel, instanța de judecată a înlocuit maximul amenzii aplicat de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea – 8.000 de lei – cu minimul amenzii prevăzut de Legea 422/2001, respectiv 4.000 de lei.

Hotărârea civilă a fost pronunțată în ședința publică din data de 27.04.2017 și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Reamintim că, în data de 15.07.2016, în temeiul Legii 422/2001 și a O.G. 2/2001, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a sancționat contravențional CNCF CFR SA BUCUREȘTI-SUCURSALA CREIR-CF GALAȚI – cu amendă în valoare de 8.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 36, alin. 1, lit. b) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

         Împotriva procesului-verbal încheiat, contravenientul a formulat plângere contravențională, conform O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

***

         Prin sentința civilă nr. 857/07.02.2017, Judecătoria Focșani a respins plângerea contravențională introdusă de SC DIVERSIS SA – proprietarul monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B- 06412 – Școala Comercială, situat în mun. Focșani, str. Cotești, nr.17, jud. Vrancea –  obligând petenta la plata amenzii contravenționale aplicate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în cuantum de 8.000 lei.

         Hotărârea instanței de fond nu este definitivă, aceasta putând fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

         Având în vedere faptul că niciuna dintre părțile cauzei nu a introdus apel în termenul legal, hotărârea a rămas definitivă si irevocabilă prin neapelare, SC DIVERSIS SA fiind obligată, prin hotărârea judecătorească pronunțată în cauză, să plătească amenda contravențională de 8.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

         Reamintim că SC DIVERSIS SA  a fost sancționată contravențional de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în data de 22.07.2016 pentru nerespectarea obligațiilor impuse de art. 36, alin.1, lit. b) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

***

         Prin sentința civilă nr. 1519/24.02.2016, Judecătoria Focșani a respins plângerea contravențională formulată de Constantinescu Claudia Cezarina și Carnabel Raemy Daniela, coproprietarele monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B-06415 – Casa Macridescu din mun. Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 4, jud. Vrancea, obligând petentele  la plata amenzilor contravenționale în cuantum de 8.000 de lei fiecare.

         Sentința civilă nr. 1519/24.02.2016 a fost atacată de petente cu apel în termenul prevăzut de lege.

Prin Decizia Civilă nr. 190/21.02.2017, Tribunalul Vrancea – Secția a II-a civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, a admis apelul formulat de petente împotriva sentinței civile nr. 1519/24.02.2016, în sensul anulării proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravenției încheiate de către Direcția Județeană Cultură Vrancea și înlocuirii sancțiunii amenzilor contravenționale aplicate cu sancțiunea contravențională a avertismentului.

         Coproprietarele monumentului istoric Casa Macridescu, situat în mun. Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 4, jud. Vrancea, au fost sancționate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în data de 10.06.2015 cu amendă contravențională în valoare de 8.000 de lei fiecare pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 36 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

 Director executiv, Victor-Traian Negulescu