Amenzi de peste 20.000 lei date de inspectorii de muncă în urma controalelor la benzinăriile din județ

0
411

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni pentru anul 2022, aprobat de Inspectorul General de Stat, în perioada 15-22 iulie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat Campania Naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730.

Obiectivele acțiunii au fost:

 • Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale în materie;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate;
 • Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor auto;
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniul de activitate sus-menţionat;
 • Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune.

Acţiunile de control s-au efectuat în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

În domeniul relațiilor de muncă, în cadrul acestei Campanii Naționale, inspectorii de muncă din cadrul serviciului control relațiilor de muncă au efectuat 18 acțiuni de control la angajatori ce desfășoară activitate în domeniul menționat anterior. Inspectorii de muncă au constatat 27 de neconformități față de prevederile legale, aplicând 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1500 lei. Neconformitatea constatată la majoritatea agenților economici controlați o reprezintă neacordarea repausul săptămânal salariaților de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. Reamintim pe această cale că, în cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. În acestă situaţie salariaţii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate acțiuni de control la un număr de 18 angajatori, care aveau în total 133 de salariaţi. Au fost constatate un număr de 13 deficienţe pentru care inspectorii de muncă pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă au aplicat 13 sancţiuni contravenţionale (9 avertismente şi 4 amenzi în valoare totală de 19000 lei). Sancţiunile aplicate au avut la bază următoarele deficienţe constatate:

 • Nu s-a efectuat reexaminarea „in situ” pentru instalațiile care funcționează în mediu potențial exploziv,
 • Nu a prezentat documentele solicitate de inspectorul de muncă in timpul controlului,
 • Nu a fost realizată semnalizarea s.s.m. la locul de muncă,
 • Nu se asigură verificarea ISCIR o dată pe an a supapei de siguranță a instalației monobloc tip SKID.

Pentru urmărirea în continuare a obiectivelor care au fundamentat acţiunea, vor continua acţiunile de monitorizare a unităţilor verificate în cadrul etapelor de control. (ITM Vrancea)


Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!


Administrare și Mentenanță Site-uri de Prezentare și Magazin Online></a></div>    </div>

    <footer>
      <!-- post pagination -->      <!-- review -->
      <div class=
Articolul precedentDouă sportive de la Clubul Elevilor din Adjud vor participa la Athletics Unlimited Games, în Polonia
Articolul următorULTIMA ORĂ Avertizare de vijelii, averse și grindină