AcasăStiri InterneActivitatea Tribunalului Vrancea, în top 3 național privind gradul de eficiență

Activitatea Tribunalului Vrancea, în top 3 național privind gradul de eficiență

ÎN urma finalizării analizei activității derulate de Tribunalul Vrancea pe parcursul anului
2023, a reieșit că, prin raportare la indicatorii de eficiență cumulați, instanța noastră se situează între primele 3 tribunale din țară (cu excluderea tribunalelor militare și specializate). Astfel, dintre cele 42 de tribunale din România, doar 3 tribunale au obținut grade de eficiență foarte eficient și eficient la cei 5 indicatori promovați de CSM pentru analiza activităţii instanţelor (respectiv Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Argeș și Tribunalul Vrancea). Analiza cumulată a indicatorilor de performanță a relevat faptul că, pe parcursul anului trecut, doar 6 tribunale s-au încadrat în gradul general de performanță foarte eficient. Între acestea și Tribunalul Vrancea.

 

Cei 5 indicatori de eficiență avuți în vedere la analiza activității sunt: rata de soluționare a
dosarelor (operativitatea), stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluționare și redactările peste termenul legal. Tribunalul Vrancea a obținut cele mai bune performanțe la indicatorii privind:
– Rata de soluționare (operativitatea), calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate. În perioada de referință, instanța a înregistrat un număr de 5.021 dosare nou intrate și un număr de 5.270 dosare soluţionate, încadrându-se, la acest indicator, în gradul ”Foarte eficient”.
– Ponderea dosarelor închise într-un an, care reprezintă suma dosarelor finalizate
(soluţionate, redactate şi închise în aplicația de gestionare a dosarelor Ecris) în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare, raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă. În perioada de referință, din totalul de 5.270 dosare soluționate, 4.899 dosare au fost soluționate în termen de maxim 1 an de la înregistrare, reprezentând un procent de 93,0%. Și acest indicator se încadrează în gradul ”Foarte eficient”.
– Durata medie de soluționare, care reprezintă intervalul dintre data înregistrării dosarului (în sistemul Ecris) şi data închiderii documentului final; materiile avute în vedere la analiza
acestui indicator sunt: civil, penal, contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi insolvenţă. La Tribunalul Vrancea, durata medie de soluționare în materiile non penale a fost de 6,3 luni, iar în penal, această durată a fost de 1,4 luni. A rezultat astfel gradul ”Foarte eficient” și în privința acestui indicator.

Analiza internă a rezultatelor instanței în perioada de referință relevă o creştere a gradului de performanță, comparativ cu anul 2022. Îmbunătățirea acestor indicatori reprezintă unul dintre obiectivele asumate pentru anul în curs, iar acordarea unei atenții sporite modului de desfășurare a activității din perspectiva indicatorilor de eficiență și eficacitate (implicit a gradelor de eficiență) reprezintă o prioritate pentru Tribunalul Vrancea. (Biroul de informare și relații publice a Tribunalului Vrancea)

ARTICOLE SIMILARE
- Advertisment -

Cele mai citite

Activitatea Tribunalului Vrancea, în top 3 național privind gradul de eficiență

ÎN urma finalizării analizei activității derulate de Tribunalul Vrancea pe parcursul anului
2023, a reieșit că, prin raportare la indicatorii de eficiență cumulați, instanța noastră se situează între primele 3 tribunale din țară (cu excluderea tribunalelor militare și specializate). Astfel, dintre cele 42 de tribunale din România, doar 3 tribunale au obținut grade de eficiență foarte eficient și eficient la cei 5 indicatori promovați de CSM pentru analiza activităţii instanţelor (respectiv Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Argeș și Tribunalul Vrancea). Analiza cumulată a indicatorilor de performanță a relevat faptul că, pe parcursul anului trecut, doar 6 tribunale s-au încadrat în gradul general de performanță foarte eficient. Între acestea și Tribunalul Vrancea.

 

Cei 5 indicatori de eficiență avuți în vedere la analiza activității sunt: rata de soluționare a
dosarelor (operativitatea), stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluționare și redactările peste termenul legal. Tribunalul Vrancea a obținut cele mai bune performanțe la indicatorii privind:
– Rata de soluționare (operativitatea), calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate. În perioada de referință, instanța a înregistrat un număr de 5.021 dosare nou intrate și un număr de 5.270 dosare soluţionate, încadrându-se, la acest indicator, în gradul ”Foarte eficient”.
– Ponderea dosarelor închise într-un an, care reprezintă suma dosarelor finalizate
(soluţionate, redactate şi închise în aplicația de gestionare a dosarelor Ecris) în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare, raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă. În perioada de referință, din totalul de 5.270 dosare soluționate, 4.899 dosare au fost soluționate în termen de maxim 1 an de la înregistrare, reprezentând un procent de 93,0%. Și acest indicator se încadrează în gradul ”Foarte eficient”.
– Durata medie de soluționare, care reprezintă intervalul dintre data înregistrării dosarului (în sistemul Ecris) şi data închiderii documentului final; materiile avute în vedere la analiza
acestui indicator sunt: civil, penal, contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi insolvenţă. La Tribunalul Vrancea, durata medie de soluționare în materiile non penale a fost de 6,3 luni, iar în penal, această durată a fost de 1,4 luni. A rezultat astfel gradul ”Foarte eficient” și în privința acestui indicator.

Analiza internă a rezultatelor instanței în perioada de referință relevă o creştere a gradului de performanță, comparativ cu anul 2022. Îmbunătățirea acestor indicatori reprezintă unul dintre obiectivele asumate pentru anul în curs, iar acordarea unei atenții sporite modului de desfășurare a activității din perspectiva indicatorilor de eficiență și eficacitate (implicit a gradelor de eficiență) reprezintă o prioritate pentru Tribunalul Vrancea. (Biroul de informare și relații publice a Tribunalului Vrancea)

ARTICOLE SIMILARE
- Advertisment -

Cele mai citite

Abonare Vrancea24.ro OK Mai Tarziu