A început înscrierea copiilor la clasa pregătitoare

0
248

În clasa pregătitoare pot fi înscriși, pentru anul școlar 2023-2024, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv. De asemenea, pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE).

În prima etapă (3-18 mai 2023), părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

În a doua etapă (6-12 iunie 2023), sunt prevăzute următoarele activități:

– depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă

– validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

Mai multe detalii, pe site-ul Ministerului Educației.