58 de candidați din Vrancea au obținut definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar

0
171

În județul Vrancea, 58 de candidați au obținut definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar în sesiunea 2020 (rezultate finale). Rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), după soluționarea contestațiilor, în județul Vrancea, este de 61% (în creștere cu 1%, comparativ cu rezultatele inițiale – 60%). Astfel, din totalul de  95 de candidați cu note la proba scrisă,  58 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen. Precizăm că după susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați de 57 de candidați. Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrul de examen din Școala Gimnazială „Oana Diana Renea” Focșani, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro. Reamintim că în această sesiune, 105 candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 101 candidați. Dintre aceștia, 6 candidați s-au retras. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. (IȘJ Vrancea)