1 martie – termenul pentru depunerea la Fisc a declarației privind veniturile din dividende, dobânzi, premii sau jocuri de noroc

0
381

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că 1 martie 2021 este termen pentru depunerea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”. Declaraţia 205 se completează şi se depune de către plătitorul de venit care are obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursa a impozitului, conform titlului IV din Codul fiscal. Formularul se depune pentru următoarele tipuri de venituri:

  • venituri din dividende;
  • venituri din dobânzi;
  • venituri din lichidarea unei persoane juridice;
  • venituri din premii;
  • venituri din jocuri de noroc cu impunere finală;
  • venituri din pensii;
  • venituri realizate de persoanele fizice dintr-o asociere fără personalitate juridică constituită cu o persoana juridica, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unei activităţi.
  • venituri din alte surse.

Totodată, declarația 205 se depune şi de organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc ori intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii şi virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

  1. a) câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
  2. b) venituri din jocuri de noroc la distanţă si festivaluri de poker.

Formularul poate fi obţinut gratuit de pe site-ul ANAF-secţiunea Servicii on line – Declaraţii electronice – Descărcare declaraţii (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/205.html – versiune 17.02.2021). Baza legală: Legea227/2015art.132alin(2) şi OPANAF 48/2019. (Compartiment comunicare, AJFP Vrancea)