Mărăşeşti, oraşul vrâncean cu bugetul cel mai mic în luna iunie

0
398

Aproape un sfert din bugetul oraşului Mărăşeşti a fost destinat, în luna iunie, investiţiilor: strazi – 488.518,97 lei, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale: 613.520,29 lei, potrivit executiei bugetare date publicitatii de Ministerul Finantelor. Mărăşeştiul a primit luna trecută de la buget 3.368.540,01 lei – sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descetralizate şi a strâns de la populaţie peste 500 mii lei (impozit pe clădiri și impozit pe terenuri de la persoane fizice). Veniturile totale ale orașului au fost luna trecută de 8.327.269,82 lei, iar cheltuielile de 4.740.880,00 lei.

Venituri
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 21.948,50
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) 651.152,68
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 350.712,55
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 212.164,10
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 958.258,83
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 313.593,36
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 99.395,00
Impozit pe terenul din extravilan 288.308,36
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.585,00
Alte impozite si taxe pe proprietate 2.251,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) 3.368.540,01
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) 528.000,00
Taxe hoteliere 1.179,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 114.860,22
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.659,20
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 5.895,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 120,00
Alte impozite si taxe 82.593,84
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 575.718,00
Venituri din dividende de la alti platitori 30.596,50
Venituri din prestari de servicii 5.919,00
Taxe extrajudiciare de timbru 20.578,57
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 124.649,37
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare 28.711,00
Alte venituri 25.536,00
Donatii si sponsorizari 20.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local -368.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare 368.000,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 13.614,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 17.478,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 57.780,00
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale 243.000,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 24.533,21
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE 21.360,82
Prefinantare 96.578,70

Cheltuieli
Autoritati executive: 1862122,2 lei
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor: 45799,55 lei
Alte servicii publice generale : 162114,45 lei
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi: 83578,83 lei
Politie locala : 74268 lei
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita): 5050,01 lei
Alte institutii si actiuni sanitare: 56924 lei
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale: 16203,43 lei
Case de cultura: 91046,3 lei
Sport: 31882,37 lei
Sustinerea cultelor: 45000 lei
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei: 1050 lei
Asistenta sociala in caz de invaliditate (Ajutoare sociale in numerar): 681064 lei
Asistenta sociala pentru familie si copii: 162176,63 lei
Ajutor social (Ajutoare sociale in numerar): 3190 lei
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (Ajutoare sociale in numerar): 8320 lei
Iluminat public si electrificari: 246228,69 lei
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale: 613520,29 lei
Strazi : 488518,97 lei
Asistenta sociala pentru familie si copii: 62822,28 lei

Sursa date: www.transparenta-bugetara.gov.ro

Citeşte şi:
Panciu: cheltuieli de 2,2 milioane de euro în luna iunie
Adjud: 20% din bugetul pe luna iunie, alocat pentru reabilitarea străzilor
Odobeşti: Jumătate din bugetul lunii iunie a mers către investiţii în străzi, drumuri, poduri şi locuinţe