Se caută gropari

0

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

– muncitor necalificat II – gropar la Serviciul spaţii verzi – Compartiment administrare cimitire şi prestări funerare – 3 posturi;
– muncitor calificat IV – fochist la Serviciul spaţii verzi – Producerea materialului dendrofloricol – seră – pepinieră – Mândreşti -1 post;
– muncitor calificat III – fochist la Serviciul spaţii verzi – Producerea materialului dendrofloricol – seră – pepinieră – Mândreşti -1 post;
– inspector de specialitate gradul II – studii superioare la Serviciul spaţii verzi – Compartiment întreţinere spaţii verzi – parcuri – grădini publice -1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1.muncitor necalificat II :
– studii generale/fară studii.
2.muncitor calificat IV:
– pregătire de specialitate: scoală profesională/studii medii;
– perfecţionări (specializări): curs de calificare fochist.
3.muncitor calificat III:
– pregătire de specialitate – şcoală profesională/studii medii;
– perfecţionări (specializări): cursuri de calificare fochist;
– vechime în specialitate, minimum 6 luni.
4.inspector de specialitate gradul II:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea horticultură;
– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
– cunoştinţe de operare PC.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 15 noiembrie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 23 noiembrie 2017: proba scrisă;
– 29 noiembrie 2017: proba interviu.