Primăria Reghiu angajează administrator public

0
54

Primăria Comunei Reghiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante de administrator public. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • să fie absolvent de studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice – drept;
  • să fie absolvent de cursuri postuniversitare în domeniul managementul administraţiei publice;
  • să aibă cunoştinţe de operare pe calculator şi atestat competenţe operare PC, eliberat de furnizori autorizaţi;
  • să aibă abilităţi de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor;
  • să aibă capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi spirit de iniţiativă;
  • să aibă vechime m muncă de minimum 15 ani, dintre care 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Candidații se pot înscrie până de pe data de 21 decembrie, iar concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
  • 27 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Reghiu, telefon 0237/631.010.