Poliția Vrancea are nevoie de secretară

0
23

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în municipiul Focsani, strada Cezar Bolliac, nr. 12, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de personal contractual – referent II – IA, (secretar dactilograf, cod COR 412001), la Serviciul logistic.

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale prevăzute de H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice:

  1. a) să fie absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat ;
  2. b) să dețină/să obțină autorizație/certificat pentru accesul la informații clasificate din clasa secrete de stat, nivelul ,, secret de serviciu “ ;
  3. c) să fie apți medical;
  4. d) să fie apţi din punct de vedere psihologic .

Dosarul de candidat se va depune la sediul instituţiei până la data de 30.01.2019, inclusiv. Selecţia dosarelor de concurs se va realiza la data de 27.02.2019. Concursul/examenul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta în susţinerea următoarelor probe:

  1. Proba scrisă 05.03.2019, ora 10:00;
  2. Interviu 11.03.2019, ora 10:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea , telefon 0237/207114 de luni până vineri între orele 08:00-16:00 sau de pe site-ul de internet www.politiavrancea.ro. (sursa: IPJ Vrancea)