Concursuri peste concursuri la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice

0

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării posturilor vacante, după cum urmează:
1. Inspector de specialitate debutant – studii superioare la Serviciul financiar contabil – Compartiment financiar contabil – 1 post
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
– studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
– cunoștințe de operare PC
Menționăm că probele de concurs/examen se vor susține astfel:
– perioadă depunere dosare 25 septembrie 2017 – 06 octombrie 2017;
– proba de selecție a dosarelor de concurs în data de 10.10.2017;
– proba scrisă în data de 16.10.2017 – ora 09,00;
– proba interviu în data de 20.10.2017 – ora 09,00.
2. Inspector de specialitate gradul I – studii superioare la Serviciul financiar contabil – Compartiment investiții publice – 1 post
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul construcții
– minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
– cunoștințe de operare PC
Menționăm că probele de concurs/examen se vor susține astfel:
– perioadă depunere dosare 25 septembrie 2017 – 06 octombrie 2017;
– proba de selecție a dosarelor de concurs în data de 10.10.2017;
– proba scrisă în data de 16.10.2017 – ora 11,00;
– proba interviu în data de 20.10.2017 – ora 11,00.
3. Inspector de specialitate debutant – studii superioare la Serviciul financiar contabil – Compartiment investiții publice – 1 post
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul construcții
– cunoștințe de operare PC
Menționăm că probele de concurs/examen se vor susține astfel:
– perioadă depunere dosare 25 septembrie 2017 – 06 octombrie 2017;
– proba de selecție a dosarelor de concurs în data de 10.10.2017;
– proba scrisă în data de 16.10.2017 – ora 11,00;
– proba interviu în data de 20.10.2017 – ora 11,00.
4. Consilier juridic gradul IA – studii superioare la Biroul personal-juridic-securitate și sănătate în muncă și P.S.I. – 1 post
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
– studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
– minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
– cunoștințe de operare PC
Menționăm că probele de concurs/examen se vor susține astfel:
– perioadă depunere dosare 25 septembrie 2017 – 06 octombrie 2017;
– proba de selecție a dosarelor de concurs în data de 10.10.2017;
– proba scrisă în data de 16.10.2017 – ora 13,00;
– proba interviu în data de 20.10.2017 – ora 13,00. (sursa: Primăria Municipiului Focșani)