Comisarii de mediu din Vrancea, întâlnire cu operatorii de salubritate din județ

0
22

Ziua Națională a Gărzii de Mediu Vrancea, care se sărbătorește în fiecare an pe data de 12 martie, a fost marcată de Comisariatul Județean Vrancea al Gărzii Naționale de Mediu printr-o întâlnire cu caracter interactiv la care au luat parte operatori de salubritate, colectori de deșeuri și personalul de specialitate al Comisariatului Vrancea. În cadrul acestei dezbateri s-a discutat despre impactul serviciilor de salubrizare asupra condițiilor de habitat, asupra calității vieții și asupra biodiversității. În ce privește salubrizarea menajeră a unei localități, au fost purtate discuții despre factorii care o influențează, respectiv numărul locuitorilor, distribuția spațială a populației, în cadrul spațiului intravilan. “Serviciile de salubritate ocupă un loc tot mai important, fiind necesare să protejeze sănătatea umană și mediul înconjurător, prin colectarea deșeurilor urbane. Pe lângă agenții economici, populația reprezintă unul dintre cei mai importanți actori în procesul de realizare și păstrare a igienei urbane. Populația trebuie să-și schimbe percepția asupra serviciilor de salubritate și să devină un partener activ al acestora, prin păstrarea curățeniei spațiilor publice, minimizarea cantităților de reziduuri menajere și prin sprijinirea procesului de recuperare și reciclare, prin depunerea selectivă a deșeurilor”, potrivit lui Aurel Cristian, comisar șef la Comisariatul Județean Vrancea al Gărzii Naționale de Mediu.