Ce trebuie să știi pentru a da examen la Academia de Poliție

0

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” a publicat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere din acest an. Documentul conține toate informațile necesare participării la concurs (condițiile de participare, documentele necesare, datele de desfășurare pentru fiecare etapă și datele de concurs.)
Acesta poate fi consultat aici:
http://www.academiadepolitie.ro/…/E_M_Regulament_admitere_2…

”Știai că, dacă în timpul liceului ai obţinut distincții (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele şcolare naţionale și internaționale (recunoscute de MEN), la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultatea unde te înscrii, ai dreptul de a te înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat? Trebuie doar să treci cu bine de probele eliminatorii şi să îndeplinești celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.” (comunicat Ministerul Afacerilor Interne)

Iată care sunt facultățile și specializările Academiei de Poliție:

a) La Facultatea de Poliţie:
– În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă;
b) La Facultatea de Poliţie de Frontieră:
– În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.
c) La Facultatea de Jandarmi:
– În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.
d) La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative:
– În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă;
– În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe administrative”, specializarea „Administraţie publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.
e) La Facultatea de Pompieri:
– În domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.

f) La Facultatea de Arhivistică:
– În domeniul de licenţă ,,Istorie”, specializarea „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.