Primăria Focșani caută șef la Biroul Achiziții

0

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef birou gradul II la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental – Stiințe inginerești sau Ramura de ştiinţă – Stiințe economice sau Ramura de ştiinţă – Stiințe juridice;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
-cunoştinţe operare calculator – nivel mediu.
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani.
Data organizării concursului/examenului este de 22 noiembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. În cadrul concursului/examenului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC – nivel mediu în data de 22 noiembrie 2017, ora 9.00. Bibliografia şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în perioada 17.10-06.11.2017. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare – telefon 0237/213416. (sursa: Primăria Focșani)