Primăria Focșani caută 6 inspectori pentru managementul proiectelor

0

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:
1 – Inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte – Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental al Științelor sociale.
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
• limbi straine: engleză nivel mediu;
• cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
2 – Inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte – Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental al Științelor sociale.
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
• limbi straine: engleză nivel mediu;
• cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
3 – Inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte – Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental al Științelor inginerești.
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
• limbi straine: engleză nivel mediu;
• cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
4 – Inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul proiecte – Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental al Științelor inginerești.
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
• limbi straine: engleză nivel mediu;
• cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
5 – Inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul proiecte – Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental al Științelor sociale.
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
• limbi straine: engleză nivel mediu;
• cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
6 – Inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul proiecte – Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
• limbi straine: engleză nivel mediu;
• cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
Concursurile/examenele se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani. Data organizării concursurilor/examenelor este de 05 decembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. În cadrul concursurilor/examenelor se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC – nivel mediu în data de 05 decembrie 2017, ora 9.00. Bibliografia şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concursuri/examene se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare – telefon 0237/213416. (sursa: Primăria Focșani)