Prima serie de pensionari și asigurați pleacă la tratament prin Casa Județeană de Pensii

0
63

Casa Naţională de Pensii Publice a repartizat primele bilete de tratament balnear pentru anul 2018 către Casa Judeţean[ de Pensii Vrancea. Astfel, pentru prima serie care are ca date de plecare 20-23 februarie, au fost repartizate 87 de bilete, din care până la această dată au fost vândute 45 de bilete, restul fiind în curs de valorificare. Pensionarii au la dispoziție, în funcție de recomandările medicilor, stațiuni precum Amara, Lacul Sărat, Nicolina, Pucioasa şi Covasna, staţiunile amintite aparținând S.C. TBRCM S.A., societate a Casei Naţionale de Pensii Publice. Pentru celelalte staţiuni, respectiv unităţi private, Casa Naţională de Pensii Publice se află în procedură de contractare, iar în perioada următoare vor fi repartizate bilete de tratament balnear şi pentru ele.

Pentru anul 2018, biletele de tratament sunt împărţite în 19 serii. Durata unui sejur este de 16 zile, din care 12 zile de tratament. De la începutul anului şi până în prezent, s-a depus la Compartimentul bilete de tratament din cadrul Casei Judeţene de Pensii Vrancea, un număr de 1451 cereri de acordare a biletelor de tratament pentru toată perioada anului. Pentru urmatoarea  serie, cu plecare în intervalul 08-10 martie 2018, au fost repartizate 76 de bilete pentru staţiunile Lacul Sărat, Nicolina, Amara, Pucioasa şi Covasna.

„În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată de către casele de pensii sectoriale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. De asemenea, persoanele care beneficiază de drepturi de pensie şi de drepturi salariale, vor plăti 50% din cuantumul brut al drepturilor de pensie cumulate cu drepturile salariale, dar nu mai mult de preţul integral al biletului. În situaţia asiguraţilor (salariaţilor), cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului în situaţia în care veniturile salariale brute se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie (4162 lei), şi 100% din preţul biletului în situaţia în care veniturile salariale brute se situează peste cuantumul salariului mediu brut pe economie. În cazul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj cuantumul contribuţiei este de 50% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită conform legii, iar în condiţiile în care aceştia realizează şi alte venituri de natura salarială cuantumul contribuţiei este de 50% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj şi din câştigul brut realizat din salariu”, potrivit lui Adrian Juravle, directorul Casei Județene de Pensii Vrancea.

Actele necesare pentru obținerea unui bilet de tratament balnear sunt:

  • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate (copie);
  • talonul de plată a pensiei (original sau copie);
  • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare.