Odobești: ”Centenarul Unirii și identitatea locală”

0

Casa de Cultură din Odobești organizează vineri, 14 septembrie, ora 12, în cadrul proiectului dedicat unui secol de la reîntregirea teritoriilor românești, evenimentul „Centenarul Unirii și identitatea locală”. Va fi aniversat Jubileul Județului Vrancea, înființat în 1968 prin contopirea unei părți importante din desființatul Județ Râmnicu Sărat cu teritoriul administrativ al fostului Județ Putna. De asemenea, va fi lansat volumul „Agricultura română din Județul Putna”, întocmit de ilustrul agronom Ion Ionescu de la Brad în 1868-1869. Volumul este o comoară de informații despre fostul Județ Putna, din perioada imediat următoare aplicării Legii secularizării averilor mănăstirești și a reformelor agrare și rurale. Este singurul document statistic din deceniul 7 al sec. XIX, când au avut loc marile transformări sociale în viața satului românesc. Născut într-o familie de preoți din Târgul Romanului, Ion Ionescu de la Brad a fost unul dintre cele mai luminate spirite ale timpului. Educat la Iași și la Paris, deschizător de drumuri în cercetarea monografică și statistică, în economie, agronomie și pedagogie aplicată, fiul preotului Isăcescu și al presbiterei Elisabeta a fost un promotor al reformei agrare și apărător al țăranilor, făcând parte din „Comisia Proprietății” în timpul Revoluției de la 1848. Din acest motiv a fost pedepsit la un deceniu de exil. Revenit din pribegie în 1857 a continuat să militeze pentru desăvârșirea reformei agrare și relansarea agriculturii românești pe baze moderne, cu metode eficiente. A fost fondatorul primei Școlii particulare de agricultură din România, pe moșia cumpărată în satul Brad (astăzi în comuna Negri, Județul Bacău) unde, împreună cu tatăl său, a aplicat un proiect filantropic de educare a orfanilor acelor timpuri în cadrul familiilor țărănești din satul Brad și transformarea acestora în viitori agronomi. Profesor la Academia Mihăileană din Iași, membru corespondent al Academiei Române din 1871 și membru de onoare din 1884, Ion Ionescu de la Brad rămâne un model de intelectual progresist, deși avea o concepție conservatoare despre proprietate. Reeditarea acestui volum are loc la un secol și jumătate de la publicarea sa, în anul în care se împlinesc două secole de la nașterea autorului. Este un omagiu pe care Casa de Cultură din Odobești îl aduce acestui pedagog, numit Părintele învățământului agronomic românesc. (sursa: Casa de Cultură ”Constantin C. Giurescu” Odobești)