Mare sărbătoare creștină – Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan

0
19

În fiecare an, pe data de 30 ianuarie, sunt prăznuiți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Această sărbătoare semnifică unitatea creștinilor. După ani de dispute între comunitățile creștine, pe tema cine este mai mare ca teolog dintre cei trei ierarhi, s-a hotărât, în urma visului pe care l-a avut episcopul Ioan al Evhaitelor, în timpul împăratului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118), ca 30 ianuarie să fie ziua de cinstire comună a celor trei ierarhi. Ei se mai prăznuiesc și aparte, tot în cursul lunii ianuarie, și anume: Sfântul Vasile, în ziua întâia, Sfântul Grigorie, în ziua de 25, iar Sfântul Ioan, în ziua de 27 ale lunii. Pe lângă calitățile care-i unesc și viața dusă în slujba creștinismului, cei 3 ierarhi rămân cu ceva aparte, fiecare: Sf. Vasile s-a distins prin organizarea așezămintelor de binefacere, Sf. Grigorie, prin știința și înţelepciunea cu care și-a scris lucrările teologice, iar Sf. Ioan, prin bogata sa lucrare de predicator și de tâlcuitor al Sfintei Scripturi. Din aceste motive, cei trei Sfinţi „mari dascăli ai lumii și ierarhi” sunt socotiți drept cele mai strălucite modele de păstori ai turmei lui Hristos și de propovăduitori ai cuvântului dumnezeiesc, adevărați „ctitori” ai Ortodoxiei. Pentru a recunoaște valoarea teologică a Sfinților Trei Ierarhi, prin hotărârea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfinții Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume.