Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului vrea teren la fosta Stațiune de Cercetare pentru Viticultură Odobești

0

Doi senatori și șase deputați, printre care şi deputatul PSD de Vrancea Tudoriţa Rodica Boboc, toți de la PSD și ALDE, au iniţiat o propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov.

Pe terenul în cauză se află staţia seismică de la Odobeşti, construită în urmă cu 38 de ani, iar Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului vrea să o administreze.

“Una din stațiile seimice de importanță națională a fost amplasată din 1979 în localitatea Odobești, județul Vrancea, pe terenul care aparținea Stațiunii de Cercetări Viticole Odobești, în prezent Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentrru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea. În anul 1982, Centrul pentru Fizica Pământului, în prezent Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a construit din surse proprii o clădire de aproximativ 33 mp, necesară instalării aparaturii seismice. Având în vedere importanța Stației Seismice Odobești pentru supravegherea seismică a zonei Vrancea, precum  și pentru dezvoltările ulterioare pe care INCDFP le are în vedere, cu adresa nr. 2666/20.10.2016 s-a solicitat avizul SCDVV Odobești și Academiei de Științe Agricole și Silvice <<Gheorghe Ionescu Sisești>> pentru demararea procedurilor legale de trecere a terenului având suprafața de 0,16 ha din T 96, P 2672 și suprafața de 0,03 ha din P 2683 din administrarea SCDVV Odobești și trecerea acestuia în administrarea INCDFP”, se arată în expunerea de motive.