Finanțiștii au depășit planul la încasări și în luna august

0

În august, inspectorii fiscali ai Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi au colectat 1,26 miliarde lei, ceea ce înseamnă un plus de 250,12 milioane lei faţă de programul de colectare comunicat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform Legii bugetului de stat pe anul 2017, respectiv o creştere cu 24,53% a volumului veniturilor bugetare colectate. Rezultatele inspectorilor fiscali din judeţele aflate în administrarea D.G.R.F.P. Galaţi, inclusiv din cadrul Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii, sunt următoarele :

1. Inspectorii AJFP Brăila au colectat 65,37 milioane lei, gradul de realizare a programului fiind de 113,25 %;
2. Inspectorii AJFP Buzău au colectat 90,19 milioane lei, gradul de realizare a programului fiind de 111,88%;
3. Inspectorii AJFP Constanţa au colectat 217,01 milioane lei, gradul de realizare a programului fiind de 109,51%;
4. Inspectorii AJFP Galaţi au colectat 117,45 milioane lei, gradul de realizare a programului fiind de 111,66%;
5. Inspectorii AJFP Tulcea au colectat 49,87 milioane lei, gradul de realizare a programului fiind de 113,42%;
6. Inspectorii AJFP Vrancea au colectat 64,14 milioane lei, gradul de realizare a programului fiind de 110,32%;
7. Inspectorii ACM au colectat 229,97 milioane lei, gradul de realizare a programului fiind de 107,37%.

La nivelul Direcţiei Regionale Vamale Galaţi, colectarea totală în luna august 2017 se cifrează la suma de 435,92 milioane lei, cu un procent de realizare de 166,50%, faţă de programul stabilit. Activitatea de Inspecţie Fiscală a efectuat 238 inspecţii fiscale din care 150 la persoane juridice şi 88 la persoane fizice, urmare cărora au fost stabilite sume suplimentare în cuantum de 70,83 milioane lei. În luna august 2017, au fost verificate 20 de instituţii publice/operatori economici, fiind constatate diferenţe de natură patrimonială, financiară şi bugetară în sumă totală de 107,35 milioane lei. De asemenea, au fost aplicate 3 amenzi contravenţionale privind abateri de la disciplina economico-financiară în valoare de 2.500 lei.
În cadrul Direcţiei de Trezorerie şi Contabilitate Publică s-au efectuat 292.696 operaţiuni de încasare, din care 121.635 operaţiuni în numerar şi 171.061 operaţiuni prin virament. Veniturile încasate au fost de 1.966 milioane lei iar plăţile efectuate au fost de 2.765 milioane lei.
În luna august 2017, în cadrul activităţii DRV Galaţi şi a birourilor vamale subordonate, au fost întocmite 58 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de 296.300 lei, şi au fost reţinute bunuri în vederea confiscării în valoare totală de 320.810 lei. Referitor la contrabanda de ţigări, au fost confiscate 47.780 ţigarete ( 2.389 pachete) în valoare estimată de 23.890 lei.
Inspectorii vamali au efectuat 36 acţiuni de control ulterior la sediul agenţilor economici şi 318 acţiuni de reverificare a declaraţiilor vamale depuse în procedură normală sau simplificată de vămuire. Sumele constatate suplimentar (diferenţe de drepturi vamale, alte taxe) prin titluri de creanţă emise în luna august 2017 la nivelul întregii structuri a DRV Galaţi, sunt de 1.533 milioane lei.
În domeniul nefiscal al protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, birourile vamale au reţinut mărfuri pentru efectuarea verificărilor legale în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, întocmind 20 adeverinţe de reţinere bunuri pentru o cantitate totală de 583.652 unităţi de marfă şi cu o valoare estimată de 471.955 euro (produse originale). (sursa: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați)