Declaraţiile fiscale se vor depune exclusiv în formă electronică

0
19

Declaraţiile fiscale cu privire la obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite, obligatoriu, prin intermediul internetului, în format electronic, conform Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administare Fiscală nr. 2326/2017. Atenţionăm că, începând cu data de 01 februarie 2018, aplicaţia DECIMP nu mai permite operarea la ghişeu a declaraţiilor menţionate mai jos şi de aceea, pentru a preintâmpina posibilele situaţii neplăcute, rugăm contribuabilii  să intreprindă demersurile pentru procurarea unui certificat digital calificat care să le permită depunerea on line a declaraţiilor. Transmiterea declaraţiiilor prin mijloace electronice conferă doar avantaje: economiseşte timpul, cheltuielile cu deplasarea şi consumabilele necesare tipăririi contribuind la protecţia mediului inconjurător. Declaraţiile care se vor transmite obligatoriu electronic sunt:

 1. a) 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“;
 2. b) 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“;
 3. c) 120 „Decont privind accizele“;
 4. d) 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“;
 5. e) 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“;
 6. f) 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“;
 7. g) 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“;
 8. h) 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“;
 9. i) 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“;
 10. j) 311„Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform  316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal’;
 11. k) 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare“ ;
 12. l) 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA“; 
 13. m) 710 „Declaraţie rectificativă“.

Declaraţiile menţionate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă disponibile gratuit pe portalul www.ANAF.ro, la adresa:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/710.html.

Informaţii pot fi obţinute şi  telefonic la numărul  031.403.91.60. (Compartimentul comunicare al AJFP Vrancea)