Confiscări și amenzi din partea comisarilor de la Garda Forestieră, în luna februarie

0

Bilanțul activităților Gărzii Financiare Focșani din luna februarie a.c. este următorul:

 • Au fost înregistrate și analizate o documentație pentru schimb de terenuri și o documentație pentru ocupare temporară din fondul forestier național;
 • au fost eliberate 3 certificate de identitate pentru materialele forestiere de reproducere;
 • Conform prevederilor art.16, din Legea nr.46/2008-Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost preluată în pază o suprafață de 82 ha, din care: prin acte de constatare, o suprafață de 42 ha de fond forestier, în vederea asigurării serviciilor silvice pentru suprafețele de maximum 30 ha, pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice,  iar proprietarii nu se pot identifica sau pentru care proprietarul a decedat şi nu s-a realizat dezbaterea succesorală și 40 ha prin contracte de prestări servicii silvice; de asemenea a fost identificată o suprafață totală de 1944 ha fond forestier fără servicii silvice, pentru care au fost notificate unitățile administrativ-teritoriale în raza cărora se găsesc aceste suprafețe și ocoalele silvice nominalizate, în vederea efectuării controalelor de fond/evaluarea pagubelor și încheierea actelor de constatare;
 • au fost verificate 15 documentații pentru acordarea de compensații în valoare de 6861031 lei, reprezentând valoarea produselor lemnoase ce nu pot fi recoltate, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentele silvice în vigoare, pentru o suprafață de 19479 ha fond forestier, conform prevederilor H.G. nr.447/2017;
 • pe linie de monitorizare a lucrărilor tehnico-economice, au fost analizate și aprobate 15 documentații privind controlul anual al regenerărilor, efectuate de către ocoalele silvice de regim și 9 documentații privind lucrările de regenerare a pădurilor, ajutorarea regenerării naturale și lucrările de îngrijire a arboretelor, ce se vor efectua în anul 2019 de către ocoalele silvice de regim;
  • Au fost efectuate 47 controale pe linie cinegetică, constând în controale de fond pe fondurile cinegetice, acţiuni de combatere şi prevenire a braconajului, verificări la birou privind respectarea regimului autorizaţiilor de vânătoare, controale privind respectarea clauzelor contractuale de gestionare, controale privind îndeplinirea criteriilor de licenţiere, verificări privind reașezarea cotelor de recoltă şi verificare sesizări;
  • Au fost emise 124 acorduri de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, după cum urmează: judeţul Brăila – 6 acorduri; judeţul Buzău – 30 acorduri; judeţul Galaţi – 19 acorduri; judeţul Tulcea – 9 acorduri; judeţul Vaslui  – 9 acorduri; judeţul Vrancea – 51 acorduri.

  Totodată, delegaţii Gărzii Forestiere Focşani au efectuat 75 de controale cu privire la respectarea regimului silvic şi 124 de verificări pentru eliberarea de avize şi aprobări. Menționăm că o parte dintre controalele privind respectarea regimului silvic au fost efectuate în colaborare cu organele de poliție și jandarmerie. Cu această ocazie au fost obţinute următoarele rezultate:

  • au fost înaintate 3 denunţuri penale parchetelor, cu o valoare a prejudiciului adus fondului forestier naţional de 10.300 lei;
  • au fost aplicate 44 sancţiuni contravenţionale cu o valoare a amenzilor de 82000 lei;
  • au fost confiscate materiale lemnoase cu un volum de 189 mc;
  • s-a constatat un volum al arborilor tăiaţi ilegal de 67 mc;
  • au fost verificate în vederea soluționării 9 sesizări. (sursa: Garda Forestieră Focșani)