Trei posturi de inspectori scoase la concurs de Primăria Focșani

0
147

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de:
1. inspector clasa I gradul profesional superior la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – Științe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
2. inspector clasa I gradul profesional principal la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – Științe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
3. inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul de licență – Inginerie civilă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 27 august 2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației – nivel mediu, proba scrisă în data de 28 august 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Bibliografiile, atribuțiile prevăzute în fișele postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane, managementul calității – telefon 0237/213416, email buica@focsani.info, secretar concurs doamna Buică Diana Sorinela, inspector. (sursa: Primăria Focșani)