Și Primăria Panciu primește cereri pentru ajutorul de căldură în iarna ce vine

0

Primăria Orașului Panciu anunță faptul că, începând de miercuri, 19 octombrie 2016, se primesc cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuințelor aferent sezonului rece 2016-2017.

            Potrivit OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, ajutorul pentru încălzire se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

            Actele necesare pentru obținerea ajutoarelor de încălzire sunt:

  • acte de identitate ale titularului locuinței și ale membrilor familiei (copie și original), pentru minori certificat de naștere (copie și original);
  • acte de tutelă, curatelă, de încredințare în vederea adopției, în plasament etc;
  • acte de proprietate a locuinței, acte de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, act de înstrăinare cu clauză, certificat de moștenitor (copie și original);
  • acte doveditoare de venit: adeverință de salariu net pe luna anterioară depunerii dosarului, cupoane pensie, șomaj, alocație, îndemnizații etc;
  • adeverință de la registrul agricol și de la impozite și taxe (de la Primărie);
  • adeverință de venit de la circumscripția fiscală pentru fiecare adult;
  • copie act deces (dacă este cazul);
  • procură pentru persoanele netransportabile;
  • dosar cu șină.

            „Subvențiile pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza unei cereri și a unei declarații pe propria raspundere privind componența familiei, veniturile obținute de aceasta și bunurile deținute. La toate acestea se vor anexa și actele care dovedesc faptul că solicitantul este îndreptățit să primească ajutor pentru încălzire. Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încalzirea locuinței se realizează în condițiile OUG 70/2011, prin dispoziția primarului, document care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului, respectiv 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017“, a declarat primarul Iulian Nica.

            Dosarele se primesc la Casa Orășenească de Cultură „Mihai Eminescu“, din Bd. Independenței nr. 10, de luni până vineri, între orele 8.00-12.00.

Biroul de Presă al Primăriei Orașului Panciu