Se caută șef serviciu la Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani

0

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul contabilitate, personal, administrativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 ianuarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 05 februarie 2018, ora 09:00:  proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
  • 05 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.