Primarul Focșaniului caută șef la Serviciul strategie și dezvoltare urbană. Când are loc concursul

0
12

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu – Serviciul strategie şi dezvoltare urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani, judeţul Vrancea Concursul se desfășoară la Bucureștisediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, astfel:

– proba suplimentară: cunoştinţe de operare pe calculator–nivel mediu, în data de 04.10.2018, ora 9,00;

– proba scrisă, în data de 04.10.2018, ora 11,00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 03 – 24 septembrie 2018 inclusiv.

Şef serviciu – Serviciul strategie şi dezvoltare urbană – Direcția arhitectului șef:

Condițiile de participare sunt:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, arhitectură sau urbanism
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
  • cunoştinţe de operare de operare pe calculator, nivel mediu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44 tronsonul III, sector 3, București, telefon 0374112726, fax: 0374112727 și email informatii.concurs@anfp.gov.ro. (Primăria Focșani)