Primăria Focșani are nevoie de consilieri juridici

0

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de:

1 – consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul juridic, contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – Științe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

2 – consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul juridic, contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – Științe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 29 ianuarie 2018, ora 09:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației- nivel mediu, proba scrisă în data de 30 ianuarie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației- nivel mediu, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info. Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartiment resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare – telefon 0237/213416, email: [email protected], secretar concurs doamna Buică Diana Sorinela, inspector. (sursa: Primăria Focșani)