Primăria Focșani caută inspector pentru Biroul relații cu publicul

0

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul relații cu publicul, informare publică – Direcția relații interne și internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Focșani

Condiţii de participare la concurs

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental – Științe sociale;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 19 februarie 2018, ora 09:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației– nivel mediu, proba scrisă în data de 20 februarie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației– nivel mediu, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info. Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartiment resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare – telefon  0237/213416, email: [email protected], secretar concurs doamna Iordăchescu Alina Cristina, inspector. (sursa: Primăria Focșani)