Primăria Focșani caută ingineri și arhitecți

0

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:
1 – inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul urbanism – Direcţia de urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licenţă inginerie civilă sau inginerie geodezică;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
– cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu;
2 – inspector, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul urbanism – Direcţia de urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licenţă inginerie civilă sau inginerie geodezică;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu;
3 – inspector, clasa I, gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul urbanism – Direcţia de urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licenţă inginerie civilă sau inginerie geodezică;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1an;
– cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu;
Concursurile/examenele se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani. Data organizării concursurilor/examenelor este de 08 noiembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă, data și ora interviurilor vor fi comunicate ulterior. În cadrul concursurilor/examenelor se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC – nivel mediu în data de 08 noiembrie 2017, ora 9.00.
Bibliografiile şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concursuri/examene se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (05.10-24.10.2017) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare – telefon 0237/213416. (sursa: Primăria Focșani)