Primăria Focșani caută, din nou, arhitect șef

0

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de arhitect șef al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea şi şef serviciu – Serviciul autorizări construcţii din cadrul Primăriei municipiului Focşani, judeţul Vrancea. Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, astfel:

– proba suplimentară: cunoştinţe de operare pe calculator–nivel mediu, în data de 09.03.2018, ora 9,00;

– proba scrisă, în data de 09.03.2018, ora 11,00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 8 februarie 2018 – 27 februarie 2018, inclusiv. Condițiile de participare sunt:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Arhitect şef:

 – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, conform art. 361 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condițiile legii; 

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;

– atestat emis de Registrul Urbaniștilor din România;

– cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

  1. Şef serviciu – Serviciul autorizări construcţii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în inginerie civilă;

– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condițiile legii; 

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

– perfecţionări (specializări) – cursuri de amenajarea teritoriului şi urbanism;

– cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44 tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 0374.112.727 și email [email protected]”. (sursa: Primăria Focșani)