Primăria Adjud închiriază un spațiu în centrul orașului

0
20

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru vânzarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al Municipiului Adjud, aprobat prin Hotărârea nr.59 din 27.04. 2017 a Consiliului Local al Municipiului Adjud și prevederile Hotărârii nr.13 din 31.01. 2019 a Consiliului Local al Municipiului Adjud, U.A.T Municipiul Adjud anunță închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 18,38 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Adjud, situat în municipiul Adjud, str. Republicii, nr. 49, bl.126, parter, T62, P140, înscris în CF nr. 50722.

Prețul de la care pornește licitația este de 9,5 euro/mp, respectiv 44 lei/mp căruia îi corespunde o valoare a terenului de 175 euro/an, respectiv 815 lei/an. Prețul de adjudecare și valoarea terenului corespunzătoare acestuia vor fi calculate la cursul oficial euro/leu din ziua plății. Data limită pentru depunerea ofertelor și a documentațiilor de participare la licitație este 01.04.2019, orele 16:00, iar licitația va avea loc în data de 02.04.2019, ora 10:00 .

Informații suplimentare, caietul de sarcini și instrucțiunile pentru ofertanți se obțin de la Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, Fond Locativ, Cadastru, Monitorizare Utilități Publice și Institutii Publice Subordonate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2 sau telefonic, la 0237/641.908, int. 215. (sursa: Primăria Adjud)