Prefectura Vrancea caută explicații la cozile de la pașapoarte. În alte județe se lucrează și sâmbăta

0
În perioada 01.08-17.08.2017, la nivelul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Vrancea, au fost înregistrate un număr de 1.840 de solicitări de paşapoarte, din care:

– solicitări paşapoarte electronice — 1.256;

– solicitări paşapoarte temporare — 550;

– solicitări paşapoarte electronice pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate — 34.

Precizăm faptul că, în perioada analizată, au fost eliberate cetăţenilor solicitanţi un număr de 1.362 de paşapoarte.

Prin comunicatul nr. 3248/01.08.2017, cetăţenii au fost invitaţi să îşi analizeze fiecare situaţia şi să se prezinte din timp, pentru obţinerea unui paşaport simplu electronic, valabil 5 ani (3 ani pentru solicitanţii cu vârsta sub 12 ani), acest tip de paşaport putând fi livrat la domiciliu/reşedinţă prin curierat — PRIORIPOST, în termen de până la 14 zile calendaristice. În acest fel se evită situaţiile în care este necesar un document de călătorie într-un termen mai scurt decât cel de livrare.

Trebuie cunoscut faptul că primirea documentelor la ghişeu se face cu bonuri de ordine, care se eliberează zilnic, în conformitate cu data la care s-a ajuns anterior, pe baza chitanţei de achitare a taxei de emitere a paşaportului. Orice problemă specială se poate soluţiona la ghişeul de informaţii al serviciului sau în audienţă, la şeful serviciului, în cadrul programului destinat acestei activităţi — miercuri şi vineri în intervalul orar 1100 – 1300Pentru desfăşurarea activităţii serviciului într-un climat cât mai civilizat, transparent şi deservirea exemplară a publicului în perioada aglomerată, s-au dispus măsurile stabilite și aprobate de către conducerea Instituţiei Prefectului judeţul Vrancea, respectiv a Planului de măsuri nr. 3237/28.07.2017. Prin acest plan s-au stabilit următoarele:

– limitarea aprobării concediilor de odihnă în perioada 01.08-01.09.2017, astfel încât să se asigure desfăşurarea optimă a activităţilor la nivelul serviciului;

– solicitarea în vederea aprobării de către conducerea Instituţiei Prefectului a prelungirii programului de lucru cu publicul cu două ore zilnic, cât şi emiterea unui Ordin al Prefectului, în acest sens (Ordinul Prefectului jud. Vrancea nr. 198 din data de 4.08.2017);

– desfăşurarea activităţii la nivelul serviciului, astfel încât îndeplinirea sarcinilor de serviciu la nivelul tuturor compartimentelor să se realizeze în condiţii optime, cu respectarea cadrului legal şi la termenele stabilite;

– respectarea deservirii publicului în ordinea bonurilor emise de sistemul electronic de distribuire a bonurilor de ordine tip tiketing, existent la nivelul serviciului;

– asigurarea deservirii populaţiei cu informaţiile ce cuprind documentele necesare eliberării paşapoartelor prin întocmirea de tichete şi distribuirea acestora cetăţenilor pentru o mai bună informare;

– solicitare către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea în ceea ce priveşte repartizarea zilnică a unui jandarm, necesar în vederea asigurării unui climat optim în raport cu numărul mare de solicitanţi din perioada menţionată, zilnic de luni-vineri, în intervalul orar 800 -1400. (Biroul de presă al Instituției Prefectului Județul Vrancea)