Posturi libere importante la Primăria Adjud

0

Primăria municipiului Adjud organizează concurs conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție și a funcțiilor publice de conducere – vacante, de:
1. inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului public local de asistență socială – Compartiment asistență socială – din subordinea Consiliului local Adjud;
2. inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului public local de asistență socială – Compartiment asistență socială – din subordinea Consiliului local Adjud;
3. inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției economice – Serviciul impozite și taxe locale persoane fizice a aparatului de specialitate al primarului municipiului Adjud;
4. inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției economice – Serviciul impozite și taxe locale persoane fizice a aparatului de specialitate al primarului municipiului Adjud;
5. inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției arhitectură, urbanism – Compartiment administrare domeniu public și privat, cadastru și monitorizare utilități publice a aparatului de specialitate al primarului municipiului Adjud;
6. inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului public comunitar local de evidența persoanelor din subordinea Consiliului local Adjud;
7. șef serviciu din cadrul Direcției arhitectură, urbanism – Serviciul administrare domeniu public și privat, fond locativ, cadastru, monitorizare utilități publice și instituții subordonate a aparatului de specialitate al primarului municipiului Adjud;
8. șef serviciu în cadrul Direcției economice – Serviciul executare silită și recuperare creanțe a aparatului de specialitate al primarului municipiului Adjud.
Concursul se va desfășura astfel:
– proba scrisă în data de 31 ianuarie 2018, ora 11,00 la sediul Primăriei municipiului Adjud din str. Stadionului nr.2;
– data și ora interviului vor fin anunțate după proba scrisă.