Post liber scos la concurs de Consiliul Județean Vrancea

0
48

Consiliul Județean Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Candidații își pot depune dosarele până pe data de 21 februarie, iar concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Vrancea din Focșani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, cam. 203, telefon 0372/372.426.