Poliția Locală Focșani angajează 7 oameni la Serviciul Circulație

0

Poliţia Locală a municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă nr. 43, organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul circulația pe drumurile publice:
1. poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – 4 posturi
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă juridic sau administrativ;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: x;
– permis de conducere categoria B;
– să fie apt din punct de vedere medical și fizic;
– să fie apt psihologic portarmă.
2. poliţist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post
Condiţii specifice:
– studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– permis de conducere categoria B;
– să fie apt din punct de vedere medical și fizic;
– să fie apt psihologic portarmă.
3. poliţist local, clasa III, grad profesional asistent – 2 posturi
Condiţii specifice:
– studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni;
– permis de conducere categoria B;
– să fie apt din punct de vedere medical și fizic;
– să fie apt psihologic portarmă.
Condiţii generale pentru toate posturile sunt: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursurile pentru toate posturile vor avea loc în data de 14.11.2017, ora 10.00- proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani din Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43. În cadrul concursurilor se vor desfăşura probele suplimentare de verificare a aptitudinilor fizice în data de 13.11.2017, ora 10.00 la sala de atletism de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza Focșani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani – Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 11.10.2017 până la data de 30.10.2017(inclusiv). Bibliografiile, tematicile şi probele și baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice se afişează la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane – telefon 0237/215005 interior 17 persoană contact ec. Lupu Daniela. (sursa: Primăria Focșani)