Poliția Locală angajează 7 persoane cu aptitudini fizice. Vor deține și arme

0

Poliţia Locală a Municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43, organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul ordine publică:
1. poliţist local, clasa I, grad profesional superior – 1 post
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau administrative;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
– permis de conducere categoria B;
– să fie apt din punct de vedere medical și fizic;
– să fie apt psihologic portarmă.
2. poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – 3 posturi
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau administrative;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: x;
– permis de conducere categoria B;
– să fie apt din punct de vedere medical și fizic;
– să fie apt psihologic portarmă.
3. poliţist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post
Condiţii specifice:
– studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– permis de conducere categoria B;
– să fie apt din punct de vedere medical și fizic;
– să fie apt psihologic portarmă.
4. poliţist local, clasa III, grad profesional asistent – 2 posturi
Condiţii specifice:
– studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni;
– permis de conducere categoria B;
– să fie apt din punct de vedere medical și fizic;
– să fie apt psihologic portarmă.
Condiţii generale pentru toate posturile sunt: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursurile pentru toate posturile vor avea loc în data de 21.11.2017, ora 10.00- proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani din Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43. În cadrul concursurilor se vor desfăşura probele suplimentare de verificare a aptitudinilor fizice în data de 20.11.2017, ora 10.00 la sala de atletism de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza Focșani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani – Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 18.10.2017 până la data de 06.11.2017(inclusiv).

Sursa: Primăria Municipiului Focșani