Peste 3.800 de pensionari au mers în stațiune anul trecut

0
Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, organizează şi administrează modalitatea de trimitere la tratament balnear a persoanelor îndreptățite, având la dispoziție fondurile alocate pentru acest tip de prestații prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Anul trecut au fost depuse la Compartimentul bilete de tratament din Casa Județeană de Pensii Vrancea un număr de 6.235 cereri de acordare a biletelor de tratament. Pentru anul 2016, au fost valorificat (vândute) 3.868 bilete de tratament balnear, ce au fost împărțite în 19 serii, în stațiunile: Amara, Bălțătești, Căciulata, Covasna, Lacul Sărat, Eforie Nord, Felix, Herculane, Mangalia, Neptun, Olănești, Nicolina, Pucioasa, Sărata Monteoru, Sovata, Slănic Moldova, Slănic Prahova, Tg. Ocna, Techirghiol, Tușnad, Vatra Dornei. În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptățită poate beneficia de un singur bilet de tratament.
Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete contractate și repartizate. Conform Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear, pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile legii, persoanele care au calitatea de:
    a) pensionar al sistemului public de pensii;
    b) asigurat al sistemului public de pensii;
    c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.
”În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată de către casele de pensii sectoriale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. De asemenea, persoanele care beneficiază de drepturi de pensie și de drepturi salariale vor plăti 50% din cuantumul brut al drepturilor de pensie cumulate cu drepturile salariale, dar nu mai mult de prețul integral al biletului. În situația asiguraților (salariaților), cuantumul contribuției individuale este de 50% din prețul biletului în cazul în care veniturile salariale brute se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie (2.681 lei), și 100% din prețul biletului în cazul în care veniturile salariale brute se situează peste cuantumul salariului mediu brut pe economie. În cazul beneficiarilor de indemnizații de șomaj, cuantumul contribuției este de 50% din cuantumul indemnizației de șomaj stabilită conform legii, iar în condițiile în care aceștia realizează și alte venituri de natură salarială, cuantumul contribuției este de 50% din cuantumul indemnizației de șomaj și din câștigul brut realizat din salariu”, se precizează într-o informare a Casei Județene de Pensii Vrancea.