Permis de conducere doar după absolvirea a minim 10 clase

0

Guvernul a aprobat Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră pentru perioada 2016-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei. Acțiunile sunt structurate pe trei direcții: educație rutieră în școală, campanii de informare în media și îmbunătățirea nivelului de pregătire a conducătorilor auto. Pe termen scurt, este prevăzută introducerea înregistrării video a examenelor pentru obținerea certificatelor și atestatelor profesionale, iar pe termen lung va fi amendată legea astfel încât școlile de șoferi să-și poată prelungi autorizația de funcționare cu condiția ca minim 50% dintre cursanți să promoveze examenul. Totodată, Guvernul ia în calcul să permită accesul la examen doar pentru absolvenții învățământului obligatoriu (10 clase). Se va crea și cadrul legal necesar pentru reabilitarea și consilierea conducătorilor auto cu abateri grave și repetate de la normele rutiere, mai ales în cazul șoferilor profesioniști.
Executivul susține că asumarea de către România a acestor obiective este în concordanță cu orientările comunicate de Comisia Europeana pentru perioada 2011-2020 pentru un spațiu european de siguranță rutieră și reducerea deceselor cu 50% față de perioada anterioară. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Siguranța Rutieră 2016-2020 prevede sarcini specifice pentru autoritățile publice cu atribuții în domeniul siguranței rutiere. Astfel, în ceea ce privește coordonarea instituțională, Planul de Acțiuni aferent Strategiei include măsuri pe termen scurt (1-2 ani) și termen mediu (3-5 ani) pentru îmbunătățirea sistemului de intervenție la accidente și a asistenței medicale de urgență, între care asigurarea funcționalității serviciilor specializate de urgență într-un spațiu comun, prin colocarea dispeceratelor de urgență, dar și prin unificarea dispecerizării resurselor pe domenii de intervenție (medical, ordine publică etc.) și elaborarea unor scheme de intervenție mai clare. De asemenea, pentru dezvoltarea bazei materiale a unităților de intervenție este prevăzută, pe termen scurt, îmbunătățirea dotării cu autospeciale pentru descarcerare, ambulanțe, iar pe termen mediu, îmbunătățirea dotării serviciilor de urgență cu elicoptere.