Patru profesori de la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” au participat la un curs Erasmus+ în Portugalia

0
275

În perioada 21.07.2019 – 27.07.2019 a avut loc al doilea flux de mobilităţi în cadrul proiectului „Implică-mă şi voi învăța: o abordare multidimensională în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi abandonului şcolar”, finanțat prin programul Erasmus +, KA1 (nr. de referință 2018-1-RO01-KA101-047467) şi  implementat în perioada 01.09.2018-31.08.2020 de Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Focșani-Vrancea. Directorul școlii Danielescu Gabriel-Mihail și profesoarele Alexandru Mădălina, Popescu Paula Cristina și Răvaş Cenţa Mariana au participat împreună cu alte cadre didactice din   Italia, Lituania, Polonia, România și Spania, la cursul de formare: „School & family: a constructive relationship that contributes to the prevention of school dropout” organizat de Competence Centre “Entre Mar e Serra” (CCEMS) în Leiria, Portugalia.

Obiectivele cursului au fost de a furniza participanților strategii noi și eficiente de cooperare între școală și familie și dezvoltarea competențelor în rezolvarea problemelor de comunicare personală și instituțională cu părinții. Prin activități atractive, de lucru în grup, prin analize SWOT, prin schimb de experiențe (împărtășirea celor mai bune strategii și învățarea unii de la alții), ghidați de trainerul cursului, profesoara portugheză Graca Simoes, cei patru profesori au reușit să parcurgă principalele teme ale cursului:

– Relația dintre familie și școală

– Conflictul ca oportunitate de schimbare: percepția unei probleme este crucială pentru rezolvarea acesteia

– Promovarea dialogului cu părinții

– Comportamentul tinerilor este de obicei „oglindă” a dinamicii familiei și cooperarea cu părinții este o parte importantă a prevenirii în ceea ce privește prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea succesului școlar

– Înțelegerea și explorarea părinților

– Instruire pentru diferențierea între rolul profesorului și rolul părintelui

– Elemente în relația școală-familie: factori de luat în considerare în dezvoltarea relațiilor de colaborare între profesori și familii

– Ascultarea activă ca strategie de dezvoltare: ascultarea activă ca instrument fundamental pentru a aduce mai multe opinii și abordări

„Colaborarea dintre familie şi şcoală poate fi un factor esenţial în procesul de scădere a abandonului școlar și poate contribui în mare măsură la promovarea succesului școlar. Pentru aceasta, şcoala trebuie să vină în întâmpinarea părinţilor prin organizarea unor activităţi comune, un rol important având programele de educație parentală. Aceste cursurile de educație parentală  ar trebui să permită  părinților să își dezvolte și să își îmbunătățească abilitățile parentale, să înțeleagă dezvoltarea copilului, să învețe să reducă stresul care poate afecta funcționalitatea parentală și să folosească modalități alternative de abordare a situațiilor dificile întâlnite cu copiii. Succesul unor astfel de activități ar putea fi obținut numai  în contextul în care părinții ar putea interacționa, ar putea împărtăși propriile experiențe, ar putea schimba idei și soluții respectiv ar putea realiza comparații între propriile comportamente și cele ale celorlalți părinți”, a declarat prof. Mădălina Alexandru,  managerul proiectului Erasmus+ KA101. ”Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație și poate conduce la  reducerea abandonului școlar. Părinţii ar trebui atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil”, a încheiat prof.Cența-Mariana Răvaș,  asistent manager al proiectului Erasmus+. (Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani)