ITM Vrancea: controale și sancțiuni la fabricile de confecții din județ

0
1963

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat, în perioada 8 – 12 iulie 2019,  Campania naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în următoarele domenii: fabricarea și comercializarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte. Obiectivul principal ale campaniei de control s-a axat pe identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare și determinarea acestora să încheie contracte individuale de muncă în vederea diminuării consecințelor sociale și economice negative ce derivă din eludarea prevederilor legale incidente în vigoare. Campania are ca scop final eliminarea neconformităţilor față de prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii de muncă angrenați în desfășurarea acestei campanii au efectuat 12 acțiuni de control, în urma cărora au fost constatate 14 neconformități față de prevederile legale, aplicându-se 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1500 lei. Pentru toate neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri obligatorii de intrare în legalitate cu termene stricte de realizare. Deși au fost identificați peste 350 de lucrători, nu au fost găsite persoane care desfășurau muncă nedeclarată, ceea ce constituie o consecință corectă și firească a tuturor acțiunilor de prevenire, informare și control desfășurate de inspectorii de muncă, dar și a dorinței angajatorilor din domeniile controlate de a se conforma prevederilor legale.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost verificaţi un număr de 9 angajatori, cu un număr total de 1264 de lucrători. În urma controalelor efectuate, au fost constatate o serie de deficienţe, printre cele mai frecvente fiind:

  • nu s-a realizat verificarea legăturii la instalaţia de legare la pământ a echipamentelor de munca electrice – lipsa buletinelor de măsurători,
  • efectuarea necorespunzătoare a instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor,
  • lipsa unei supravegheri medicale adecvate, la angajare sau periodic, pentru lucrătorii din societăţile verificate,
  • neefectuarea verificării tehnice ISCIR pentru echipamentele de muncă care necesită verificarea, conform prevederilor legale.

Ca urmare a deficienţelor constatate, cele 9 societăţi verificate au fost sancţionate contravenţional, fiind aplicate 15 sancţiuni contravenționale. De asemenea, au fost dispuse măsuri, cu termene de realizare, pentru remedierea tuturor deficienţelor constatate şi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii la locurile de muncă pentru toţi lucrătorii. (ITM Vrancea)