După șefi și inspectori, DDSP Focșani caută gropari și hingheri

0

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată/determinată, după cum urmează:

1. muncitor necalificat I – gropar la Serviciul spaţii verzi – Compartiment administrare cimitire şi prestări funerare – 1 post. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt: pregătire: studii generale/ fără studii; vechime în muncă: minimum 3 ani.

2. muncitor necalificat II – gropar la Serviciul spaţii verzi – Compartiment administrare cimitire şi prestări funerare – 5 posturi;
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt:
pregătire: studii generale/fără studii.

3. muncitor necalificat I – prinzător câini la Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân – 1 post temporar vacant;
Condiţ iile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt:
pregătire: studii generale/fără studii; vechime în muncă: minimum 3 ani.

4. muncitor necalificat II – prinzător câini la Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân – 2 posturi;
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt:
pregătire: studii generale/fără studii.

5. referent IA – studii medii la Compartimentul control edilitar- 1 post
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt:
pregătire de specialitate: studii medii; vechime în specialitate: minimum 6 ani şi 6 luni.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 4 octombrie, ora 16.00. Proba scrisă va avea loc pe 12 octombrie iar interviul pe 18 octombrie. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani din Focșani, strada Mărășești nr. 76, etajul II, Județul Vrancea, Birou personal – juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI / telefon 0237/225.617, interior 204.