DSVSA Vrancea: amenzi și porci sacrificați în lipsa documentelor legale

0
22

În data de 25.01.2019, pentru eficientizarea controalelor în trafic si reacție rapidă, D.S.V.S.A. Covasna a anunțat telefonic A.N.S.V.S.A., D.S.V.S.A. Vrancea, D.S.V.S.A. Bihor, D.S.V.S.A. Mureș în vederea monitorizării și dispunerea de măsuri sanitare veterinare cu cei 38 de porci aparținând numitului M.P. din localitatea Homocea, județul Vrancea, identificat în localitatea Lungu, județul Covasna, pentru care nu a putut prezenta nici un act sanitar veterinar însoțire animale vii și nici autorizație sanitară veterinară de transport animale vii a mașinii și nici dovada efectuării dezinfecției mijlocului de transport. D.S.V.S.A Covasna a întocmit actul de confiscare sanitar veterinar pentru cei 38 de porci și a dispus eutanasierea acestora sub supraveghere sanitară veterinară. M.P. din localitatea Homocea a fost sancționat contravențional cu amendă de 7200 lei. Au fost recoltate probe de sânge și seturi de organe.

În data de 26.01.2019, o echipă formată din reprezentanți ai D.S.V.S.A. Vrancea si I.P.J. Vrancea, s-a deplasat la M.P. din localitatea Homocea, unde au fost identificați un număr de 25 porci, cu vârste și greutăți diferite, dintre care doar unul era crotaliat. Menționăm că, din totalul de 25 purcei, M.P. declară că 10 purcei au fost cumpărați de pe raza județului Bihor, astfel M.P. a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 2700 lei în conformitate cu prevederile H.G. 984/2005 pentru cumpărarea de animale vii fără documente sanitare veterinare și deținerea în exploatație de animale neidentificate, de asemenea se vor lua măsuri și cu persoanele ce se fac vinovate. Suplimentar, exploatația a fost pusă sub restricție sanitară veterinară temporară, iar porcii sunt examinați zilnic. În data de 28.01.2019 au fost prelevate 19 probe de sânge în vederea examinării pentru Pesta Porcină Africană iar rezultatul a fost negativ.

Astfel prin strânsă colaborare între A.N.S.V.S.A., D.S.V.S.A. județene si I.P.J. județene, se aplică măsuri imediate privind circulația porcilor vii și sistarea răspândirii virusului pestei porcine africane. Este interzisă vânzarea sau cumpărarea porcilor, atât în zona de protecție cât și în zona de supraveghere a focarelor de Pestă Porcină Africană. Obligatoriu porcii trebuie să fie crotaliați în exploatație. Activitatea din târgurile de animale vii este suspendată temporar. Orice îmbolnăvire sau mortalitate se anunță imediat la medicul veterinar din comună sau la D.S.V.S.A. Vrancea.

D.S.V.S.A. Vrancea solicită sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru respectarea acestor măsuri, având în vedere gravitatea bolii și consecințele economice grave generate de apariția ei. Proprietarii animalelor afectate vor beneficia de despăgubiri, conform prevederilor H.G. 1214/2009, modificată și completată prin H.G. 484/2018. Facem precizarea că Pesta Porcina Africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având însă impact la nivel social din punct de vedere economic. (comunicat DSVSA Vrancea)